Contact
 结构型式
自过盈开口油封分两种基本基本型式。
1. KKFB型:无副唇自过盈开口油封(见图1)。

2. KKFFB型:有副唇自过盈开口油封(见图2)。


                                        1—弹性骨架;2—夹织物骨架;3—预埋紧箍弹簧;4—橡胶密封体
3.依据客户的要求可进行特殊工况的非标设计。